Inštalácia fotovoltických systémov >30kWp

Dátum: 13.05.2022

Ponúkame pre Vás:

 

- konzultáciu k možnosti inštalácie fotovoltickej elektrárne

- návrh fotovoltickej elektrárne

- projekt fotovoltickej elektrárne pre potreby ohlášky resp. stavebného konania

- dodávku materiálu na výstavbu fotovoltickej elektrárne (konštrukcie, panely, meniče, akumulátory energie, kabeláž)

- montáž systému vrátane oživenia, spustenia, zaškolenia a odovzdania príslušnej dokumentácie

 

Niekoľko ukážok z naších dodávok: